aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİKLE EMEKLİLİK ARTIK ÇOK RAHAT

Bir çoğumuz yaşamımızın en verimli dönemlerinde geleceğimizi düşünmeyi unuturuz. Oysa hayat standartlarımızı değiştirmeden, daha huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmek için bu dönemde geleceğimiz için yapacağımız yatırımların önemi büyüktür.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR ?

Aktif çalışma süresince gelirinizin bir kısmını sistemde biriktiren ve değerlendiren, emeklilik döneminde ise yaptığınız birikimleri toplu para veya düzenli maaş olarak size geri sağlayan sistemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi; SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı gibi mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı niteliktedir. İster sosyal güvenlik kurumlarına üye olunsun ister olunmasın 18 yaşını doldurmuş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkesin katılımına açıktır.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE AVANTAJLARINIZ NELERDİR ?

 En az 10 yıl düzenli katkı payı ödenmesi ve 56 yaşını doldurulması ile emekliliğe hak kazanılmaktadır.

 • Katılımcılar katkı paylarını istedikleri fonda değerlendirme ve yılda 6 kez değiştirme hakkına sahiptir.
 • Sistem Devlet ve Emeklilik Şirketleri tarafından devamlı denetlendiği için katkı payları güvence altındadır.
 • Katılımcılar istediği zaman katkı payı ödemeye ara verebilir.
 • Katılımcı emeklilik planlarını değiştirebilir.
 • Katılımcı isterse başka emeklilik şirketine geçiş yapabilir ya da birden fazla hesabı varsa birleştirebilir.
 • Katılımcı emeklilik sistemi ile vergi avantajından faydalanabilir.
 • Bireysel Emeklilik Sistemi;
 • Hazine Müsteşarlığı,
 • SPK,
 • Emekilik Gözetim Merkezi,
 • Takasbank ve Bağımsız Denetim
 • şirketleri dahil olmak üzere birçok kurum tarafından denetim ve kontrol altında tutulmaktadır.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE VERGİ AVANTAJI

Katkı Payı Öderken: Bireysel emeklilik sisteminde yatırılan katkı payları vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.
Gelir Elde Ederken: Katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik fonlarının tüm kazançları kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.
Sistemden Çıkarken: Üç aşamalı bir yapı benimsenmiştir.

 • Emekliliğe hak kazanıldığında yani 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma şartları yerine getirildiğinde tüm birikimler - gelirleri ile birlikte-    %25'i vergiden muaf tutulur ve kalan %75 üzerinden %5 stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılır.
 • 10 yıl sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden ayrılınması durumunda, tüm birikimler üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılır.
 • 10 yıl dolmadan sistemden ayrılınması durumunda, tüm birikimler üzerinden %15 stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılır.