aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

SAĞLIK SİGORTASI

Sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur.
Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.

Sağlık sigortası

Yatarak tedavi ve Ayakta tedavi olmak üzere iki gruba ayrılır.Yatarak tedavilerde 24 saatlik yatış gerektiren tüm durumları ( ameliyat,oda ve yemek, refakatçi giderleri, ilaç,tanı,yoğun bakım,ambulans giderleri, doğum vb )  kapsarken Ayakta tedaviler ise tahlil, röntgen, fizik tedavi, ilaç giderleri, doktor muayene, rutin kontroller vb. durumlaırı kapsar.