aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

TARIM SİGORTALARI

TARIM SİGORTALARI

14/06/2005 tarihli 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile, tarım ile ilgili riskleri ve tehdit edici olayları teminat altına alarak, tarım ile uğraşan çiftçilerimizi güvence altına almaktadır. Bunun için devlet destekli TARSİM ürünlerinizi satın alırken öncelikle Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinde, Çiftçi Kayıt Sisteminde güncel kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Tarım sigortası ile bitkisel ürünleriniz, seralarınız, büyükbaş-küçükbaş ve kümes hayvanlarınız ve su ürünleriniz güvence altına alınmaktadır.
Devlet Destekli Tarım Sigortaları’nda ödemeniz gereken primin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda tarife primleri üzerinden yenilemeden ve sigorta poliçe primlerinizi tek seferde ödemeniz halinde peşin ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Emekleriniz boşa gitmesin, ürünleriniz dolu, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşın sigortalanır. Ayrıca ürünlerinizi bu tehlikelerin yanı sıra ek prim karşılığında, don riskinin neden olduğu miktar kaybı ve dolu tehlikesinin neden olduğu kalite kaybını da güvence altına almaktadır.

SERA SİGORTASI

Seranızın içindeki ürünü fırtına, dolu, yangın, hortum, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı nedeniyle sera içindeki ürünlerde meydana gelen miktar kayıpları ile sera konstrüksiyonu, örtü malzemesi ve sera içindeki teknik donanımda meydana gelebilecek zararlarınızı güvence altına alır.

HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Hayvanlarınızı her türlü hayvan hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler; kazalar, yılan ve böcek sokmaları; zehirli çayır otlarına ve yeme bağlı zehirlenmeler; doğal afetler ve güneş çarpmaları; yangın, infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesim riskleri; teknik şartlar ,tarife ve talimatlar çerçevesinde yavru atma riski gibi durumlar bu sigorta ile güvence altındadır.

KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarınızı kanatlı hayvan hastalıkları, kazalar ve zehirlenmeler, doğal afetler, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen alabalık, çupra, levrek ve orkinos ile sigorta kapsamına alınan diğer balıklar için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, her türlü doğal afetler, kazalar, predatörler, alg patlaması gibi nedenlerle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar sigorta kapsamındadır.