aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

YANGIN SİGORTASI

YANGIN

KONUT SİGORTALARI

Birikimlerinizle oluşturduğunuz yuvanızı sizin kadar düşünen bir sigorta hoş olmaz mıydı? Olabilecek bir hasardan sonra kaybınız karşılanabileceğini bilmek ne huzurlu olurdu değil mi! Artık konutlarınız tek poliçe ile yangın, yıldırım, infilak, sel-su baskını, fırtına, hırsızlık,  tesisatlarınızın evinize verebileceği zararlar, yer kayması, kar ağırlığı, kötü niyetli hareketler, terör gibi durumlardan doğacak zararlara karşı teminat altına alınmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Risk altında mıyız demeyin! 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bağımsız tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler Zorunlu Deprem Sigortası’na tabidir. Bu sigorta ile deprem, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda meydana gelebilecek maddi zararlar sigorta bedeline kadar DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından teminat altına alınmaktadır.

İŞYERİ SİGORTALARI

Onca emek vererek açtığınız işyerinizi, itinayla seçilen mobilyaları, yapılan masrafları ve tadilatları pek çok masraf ederek kurduğunuz bu ortamı güvence altına almak istemez misiniz? İşyerinizi ve içinde bulunan her türlü emtia, demirbaş, makine, kasa gibi muhteviyatları yangın, yıldırım, infilak, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak hasarları teminat altına alır. Ayrıca isteğe bağlı olarak; kiracının veya mal sahibinin kira kaybı, geçici işyeri masrafları, iş durması, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması, ferdi kaza, emniyeti suiistimal gibi teminatlarda sigorta kapsamındadır.

Akaryakıt Paket;

Yüklü yatırımlarla kurulan, 24 saat aralıksız çalışan istasyonlarımızı binalarından alt yapılarına, demirbaşlarından makinelerine kadar karşılaşabileceğiniz bütün risklere karşı akaryakıt paket sigortası ile teminat altına alınmaktadır. Bu teminatlar; yangın, cam kırılması, işletmede çalışanların para ile ölçülebilen değerlere verebilecekleri zarar olarak adlandırılan emniyeti suiistimal, işletme faaliyetleri nedeni ile üçüncü şahısların can ve mallarına verebilecek zarar olarak adlandırılan üçüncü şahıs sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihazlar, iş durma, yer altı tank ve tesisatın delinmesi sonucu mal gibi durumlar sıralanabilir.

Eczane Paket;

Eczanenizde bulunan ilaç ve kozmetik ürünler dışında; tıbbi cihazlar, özel dekorasyonunuz, bilgisayar, yazar kasa gibi işyerinizde bulunan her türlü muhteviyatlarınızı yangın, hırsızlık, doğal afetler karşı güvence altına alır. Ayrıca kira kaybı, hava ve kara taşıtları çarpması, kötü niyetli hareketler-terör, tesisattan kaynaklı hasarlar ve bu sebeplerden dolayı olabilecek kayıplarınızda eczane paket sigortası ile güvence altına alınmaktadır.

Eğitim Paket;

Yaşları ne olursa olsun, çocuklarımızın güven içinde eğitim görmeleri anne-babaları için son derece önemlidir. Okul, dershane, kreş gibi eğitim kurumlarını yangından hırsızlığa, elektronik cihazlardan cam kırılması ve emniyeti suiistimale kadar pek çok olası riski teminat altına alır. Bu teminatların yanı sıra pakete özel olarak; gıda zehirlenmeleri, öğrencilerin bina ve eşyalara verebileceği zararlar, manevi tazminat talepleri, asistan hizmeti, ferdi kaza (öğrenci, öğretmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için) gibi riskleri de güvence altına almaktadır.

Otel Paket;

Otel binanızın uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı maddi hasarları güvence altına alan bir pakettir. Beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme olarak adlandırdığımız tam kagir yapı olmak şartı ile otelinizi ve otel sahası içinde bulunan sigortalıya ait her çeşit sabit tesisat, bahçe duvarı, yüzme havuzu, spor alanları; otel binasında bulunan makine, demirbaş, emtia, dekorasyon, çalışanlara ait eşyalar; ayrıca ek prim ödemek şartıyla müşterilerin kendi eşyalarını, emanete verdikleri eşyaları, kasaları ve taşınmakta olan paraları da teminat altına almaktadır.

Tıp Paket;

Bu paket ile yangın sigortasıyla güvence altına alınan muhteviyatlarınıza ek olarak; kiracının kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, geçici adres teminatı, iş durması, hırsızlık, cam ve tabela kırılması, her türlü cam ihtiva eden dolapların her hangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar, makine kırılması, tıbbi cihazlar için elektronik cihaz teminatı, elektrik hasarları, soğutucu cihazlarda ürün bozulması, tamirci-temizlikçi-tedarikçi gibi üçüncü şahıslardan kaynaklı zararlar, işletmede gerçekleştireceğiniz tamir ve inşaatlarda oluşabilecek zararlar, emniyeti suiistimal, kasa hırsızlık, manevi tazminat talepleri gibi özel durumda güvence altına alınmaktadır.