aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

NAKLİYAT SİGORTASI

NAKLİYAT

EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARI

Nakliyat emtia sigortası, bir yükün taşınması esnasında, oluşabilecek hasar ve kayıpları güvence altına alan sigorta türüdür. Bu sigorta ile yükünüz 3 farklı teminatla güvence altına alınmaktadır.

Tam Ziya (Total Loss);

Yükün taşıma aracı ile birlikte tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence altına alınmasıdır.

Dar Teminat (Institude Cargo Clauses);

Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, yükün taşındığı aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma devrilme ..vb gibi) yangın, infilak gibi olası durumların verebileceği hasarlara karşı teminat altına alınan bir sigorta türüdür.

Geniş Teminat (Institude Cargo Clauses All Risks);

Bu teminat türü, taşınan malın yolculuk esnasında dıştan gelen beklenmedik bir olayın gerçekleşmesi, ve her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır.

YURT İÇİ TAŞIYICININ MALİ MESULİYET SİGORTALARI

Türkiye sınırları içerisinde taşımacılık hizmeti veren firmaların, nakliyat yapılırken teminat kapsamında olan bir risk gerçekleştiğinde malda meydana gelen hasar veya kayıptan doğacak yasal sorumluluklarınızı sigortanızın limitleri dahilinde güvence altına alır. Sorumluluk Sigortası teminatı Emtia Nakliyat Sigortasının yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanuna göre kusurlu olduğu durumlarda , poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

YURT DIŞI TAŞIYICININ SORUMLULUK SİGORTASI (CMR)

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan bir firmaya sahipseniz sürekli olarak risklerle karşı karşıyasınız demektir. Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurdan sorumludurlar. Bu sorumluluk sigortası, taşıyıcının teslim aldığı malları, teslim aldığı anda başlar ve alıcıya teslim edene kadar devam eder. CMR sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyon’una före kusurlu olduğu durumlarda, Konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde ortaya çıkabilecek hasarları teminat altına alır.

ABONMAN NAKLİYAT SİGORTALARI

Bir yıl içinde yapılacak bütün taşımalar için uygulanacak fiyat ve şartları, sigortalı ile sigortacının yükümlülüklerini gösteren bir sigorta türüdür. Yıllık peşin bir sigorta güvencesi sağlar.