aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

İNŞAAT ALL RISKS SİGORTASI

Herkesin farkında olduğu gibi ülkemizde sıkça doğal felaketler ve ekonomik krizler yaşanıyor. Eğer sizde bu gibi beklenmedik durumlarda projenizin devamını, iş gücü kaybının, sermaye kaybının ve zaman kaybının önüne geçmek istiyorsanız işte size en uygun sigorta İnşaat All Risks sigortası.

All risks sigortası sizi inşaat faaliyetleri süresince karşınıza çıkabilecek ani ve beklenmedik kazalar yanında teminat altına aldığı riskler şunlardır:

•    Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet

•    Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

•    Yangın, yıldırım ve infilak

•    Hava ve kara taşıtları çarpması

•    Şantiye/işletme kazaları

İnşaat All Risks Sigortası’nın teminat kapsamı, aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

•    Enkaz kaldırma masrafları

•    İnşaat makineleri

•    Şantiye tesisleri

•    Üçüncü şahıs mali sorumluluk

•    Bakım devresi

•    Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör

•    Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

En önemlisi All Risks Sigorta poliçesinde bir çok sigorta seçeneğini bir arada bulabilir ve bunlardan daha ekonomik şekilde yararlanabilirsiniz.

MONTAJ ALL RISKS SİGORTASI

Çeşitli sanayi kollarında; sanayicilerin yeni yatırımlar gerçekleştirebilmesi, ani ve beklenmedik maddi kayıpların önüne geçilmesi için bu sigorta büyük önem taşımaktadır. Bu sigortayı; montaj işlerinden sorumlu imalatçı, satıcı, bu işleri kendi üzerine alan firma ve monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabilir. Montaj All Risks sigortası montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar, bu faaliyetlere özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra aşağıdaki risk maddelerini de teminat altına alır:

•    Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet

•    Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

•    Yangın, yıldırım ve infilak

•    Hava ve kara taşıtları çarpması

•    Dört haftalık tecrübe devresi

Montaj All Risks Sigortası'nın teminat kapsamı aşağıdaki ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

•    Enkaz kaldırma masrafları

•    Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar

•    Şantiye tesisleri

•    Üçüncü şahıs mali sorumluluk

•    Dört haftayı aşan tecrübe devresi

•    Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör

•    Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları

En önemlisi All Risks Sigorta poliçesinde bir çok sigorta seçeneğini bir arada bulabilir ve bunlardan daha ekonomik şekilde yararlanabilirsiniz.

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI

Teknolojinin hızla geliştiği ve gelişmeye devam ettiği günümüzde elektronik cihazlar olmadan hiçbir firma ayakta kalamaz. Peki siz iş yerinizin can damarı olan bu cihazları güvence altına almak istemez misiniz?

İşletmenizdeki tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.

Elektronik Cihaz Sigortası durduk yere veya normal çalışırken, temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında oluşan ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkan maddi hasarlar dahil tamirat ve değişim masraflarını içerir. Bunlar dışında otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:

•    Personelin hatalı kullanımı

•    Yangın, yıldırım, infilak

•    Hırsızlık

•    Kısa devre, yüksek voltaj ve elektrikle ilgili diğer nedenler

•    Dahili su hasarları

•    Fırtına, sel, su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler

•    Hatalı dizayn ve malzeme

MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

Makinelerin olmadığı bir sanayi düşünülemez. Gelin sizde sanayinizde işlerin tıkır tıkır işlemesi için Makine Kırılması Sigortası yaptırın. Makine Kırılması Sigortası ile işletmenizdeki tüm üretim ve yardımcı makineleriniz (tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına alınmaktadır.

Makine Kırılması Sigortası'nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:

•    İşletme kazaları

•    Tıkanma yabancı madde girmesi

•    Kısa devre ve diğer elektriksel nedenler

•    Kazanlardaki su eksikliği

•    Hatalı tasarımın yol açacağı hasar ve kayıplar

•    İmalat, montaj ve işçilik kusurları

•    Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

•    Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar