aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

HAYAT SİGORTASI

Hayat sigortası sigortalının yaşlılığında kendisinin ölümü halinde geride kalan yakınlarının hayatlarını devam ettirebilmelerini güvence altına alan bir sigorta türüdür.Hayat sigortaları kaza, hastalık, yaşlılık, ölüm, işsizlik gibi durumları güvence altına alır.

Hayat sigortaları ;

Birikim sigortaları

Risk sigortaları

olmak üzere iki gruba ayrılır.
Birikim sigortaları  Gelecek günleri rahat ve huzurlu geçirmek için şimdiden yatırım yapmanızı sağlayan bir hayat sigortasıdır. Sigorta süresi boyunca Türk Lirası ya da dövize endeksli olarak ödediğiniz primler günlük olarak yatırıma yönlendirilir. Sigorta süresi tamamlandığında toplu para ya da ömür boyu her yıl artan üç aylık gelir alabilirsiniz.En az 10, en çok 30 yıllık sigorta süresi seçebilirsiniz.

Risk sigortaları

-Yıllık hayat sigortaları sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan önemli bir güvencedir. Aynı zamanda bu sigorta, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsam altına alır.
Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar. 
• Yıllık hayat sigortası sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. 
• Ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan düşersiniz. 
• Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar. 
• Aylık ödemelerinizden dolayı ailenizin zor durumda kalmamasını sağlar. 
• Poliçe kapsamına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizin ödenmesini sağlar.