aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

KAZA SİGORTALARI

TRAFİK SİGORTASI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI)

2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre araç kullanıcısına düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu sigortadır. Herhangi bir kazada diğer araç ve üçüncü şahıs ölüm, yaralanma, tedavi ve maddi kayıplara karşı güvence altına alan sigortadır. Ölüm, yaralanma veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verme zorunlu mali sorumluluk sigorta limitlerine kadar temin edililir.

KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Motorlu bir araç kullanırken üçüncü bir şahısın ölümü, yaralanması veya sakat kalmasına neden olunması durumunda, 4925 sayılı Taşıma Kanunu’na göre motorlu taşıtın kullanıcısına düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu sigortadır. Bu sigorta, motorlu aracın kullanıcısı adına düzenlenir.

TEMİNATLAR:

•    Ölüm
•    Sakatlık
•    Tedavi giderleri

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI (OTOBÜS) ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI

Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir.

TEMİNATLAR:

•    Ölüm
•    Sakatlık
•    Tedavi giderleri

KASKO

HUSUSİ (ÖZEL) ARAÇLAR

4A Sigortashop olarak çalıştığımız sigorta firmaları Kasko Sigorta Poliçe ürünleri ile çok geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Bu teminatlar aşağıda belirtilmiş olup bazı teminatlar seçimli olarak verilmektedir. 
Aracınızın;
•    Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla yarışma, 
•    Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, 
•    Üçüncü kişilerin kötü niyet veya şaka amaçlı yaptıkları hareketler, 
•    Aracınızın yanması 
•    Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar. 
Teminatlar kapsamı, istenildiği takdirde ek teminatlarla genişletilebilir:
•    Yurt dışı teminatı
•    Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı (isteğe bağlı)
•    Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı (isteğe bağlı)
•    Sel ve su baskını teminatı (isteğe bağlı)
•    Sigara ve benzeri maddeler zararı teminatı
•    Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
•    Anahtar kaybı zararları teminatı
•    Enflasyon teminatı
•    0 km. araçlarda yeni ikame teminatı
•    Araçta bulunan kişisel eşya hırsızlık teminatı
•    Kıymet artışı (skime payı) düşmeme teminatı 
•    Hasarsızlık indiriminin korunması teminatı
•    Hasarda ikame zeyli yapmama teminatı
•    Yakıt olarak LPG kullanma teminatı (isteğe bağlı)
•    Hasarda KDV ödemesi

TİCARİ ARAÇ (MİNİBÜS/KAMYONET)

Aracınızın,
•    Karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz taşıtlarla yarışması, 
•    Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracınızı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracınızın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, 
•    Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, 
•    Aracınızın yanması, 
•    Aracınızın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, neticelerinde uğrayacağı maddi zararları karşılar.

Bireysel Kaza Sigortası

Olması muhtemel bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Aynı zamanda bu poliçe sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alır.

Bireysel Kaza Sigortası

Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet teminatlarıdır. Bu teminatlara ek olarak Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza Sonucu Gündelik Tazminat teminatları da tercih edilebilmektedir.
•    Tüm teminatların deprem halinde geçerli olması için ek prim ödenerek deprem ek teminatı alınabilir.

Grup Kaza Sigortası


Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve uzuv kaybı riskine karşı teminat sağlar. 
Grup Ferdi Kaza Sigortası en az 10 kişinin biraraya gelmesiyle oluşturulan, özellikle kurumların çalışanları için tercih ettiği bir sigortadır. Ana Teminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Sakatlık Teminatları'dır. Ayrıca ek olarak Kaza Sonucu Gündelik İş Görememezlik Tazminatı da poliçeye eklenebilir.
•    Tüm teminatların deprem halinde geçerli olması için ek prim ödenerek deprem ek teminatı alınabilir.