aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

YAT/TEKNE SİGORTALARI

YAT/TEKNE SİGORTALARI

Denizdeki yolculuğunuz sırasında meydana gelebilecek hasarları ve kazaları bu sigorta ile teminat altına alabilirsiniz. Bu sigorta ile yatın gövdesi, makineleri, adını taşıyan servis botları, yat ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanımlar tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır.

Verilen güvence, yatın belirtilen coğrafi alan içerisinde bulunması şartıyla; denizde, yatma mahalinde, çekek yerinde, çekeğe alınırken veya çekekten indirilirken kesintisiz olarak devam eder. Yatınız, tüm deniz kaza ve tehlikeleri, yangın-yıldırım-infilak, deprem, volkanik patlama, korsanlık, hava taşıtları ile temas, yatın veya servis botlarının çalınması, enkaz kaldırma masrafları ve kötü niyetli hareketlere karşı teminat altındadır.

Ayrıca  3. şahıslara karşı sorumluluklar da bu sigorta ile teminat altındadır. Yatın çarptığı tekne veya üzerindeki mallara gelebilecek kayıp ve zararlar; yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon kabloları gibi sabit ve hareketli cisimlere verebileceği zararlar; başka bir yatta veya teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, can kurtarma masrafları geniş teminatlı yat poliçesi tarafından karşılanmaktadır.