aydIn Sİgorta

Telefon 0 324 326 44 88

FERDİ KAZA SİGORTASI

Olması muhtemel bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Aynı zamanda bu poliçe sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alır.

Bireysel Kaza Sigortası

Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet teminatlarıdır. Bu teminatlara ek olarak Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kaza Sonucu Gündelik Tazminat teminatları da tercih edilebilmektedir.
•    Tüm teminatların deprem halinde geçerli olması için ek prim ödenerek deprem ek teminatı alınabilir.

Grup Kaza Sigortası


Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve uzuv kaybı riskine karşı teminat sağlar. 
Grup Ferdi Kaza Sigortası en az 10 kişinin biraraya gelmesiyle oluşturulan, özellikle kurumların çalışanları için tercih ettiği bir sigortadır. Ana Teminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Sakatlık Teminatları'dır. Ayrıca ek olarak Kaza Sonucu Gündelik İş Görememezlik Tazminatı da poliçeye eklenebilir.
•    Tüm teminatların deprem halinde geçerli olması için ek prim ödenerek deprem ek teminatı alınabilir.